skuldjouren

Överskuldsatt-Skuldjouren Gotland hjälper

OmOss

SkuldJouren är en Riksförening som har säte på Gotland (Visby).

Riksförbundet består idag av två kontor, ”Skuldjouren Gotland” och ”Insolvens-skåne”.

Vill du engagera dig i föreningen, kanske vara med i styrelsen.
Du kan själv välja hur mycket tid som passar dig att avvara i kampen för utsattas rättigheter. Tyvärr kan det inte utgå någon lön eftersom vi jobbar helt ideellt,
är du fortfarande intresserad av att hjälpa till, KONTAKTA OSS för mer information.

Våra stadgar

Vi hjälper er med följande:

  • Förberedelser inför skuldsanering dvs vi tar de kontakter som behövs.
  • Vi skapar ett underlag tillsammans med er och tar itu med
    eventuella tvister kring detta.
  • Vi på Skuldjouren skickar ansökan till kronofogdemyndigheten.
  • Skulle ansökan avslås, tittar vi vidare på det och ser om vi kan
    tillmötes gå dem med eventuella krav.

Vi som jobbar inom detta har olika kunskaper inom området samt egna erfarenheter.