skuldjouren

Överskuldsatt-Skuldjouren Gotland hjälper

Kontakt

Skuldjouren har besöksadress:

Signalgatan 13 D, Visby.

Telefon är densamma :070-7276322

Epostadress: info@skuldjouren.se

Drop in Tisdagar 1100-1500. Övrig tid bokas via Telefon eller mail.

för nya medlemmar 1 person 75:- och familj 100:-.

Sätts in på vårat plusgiro : 589401-9

Postadress: Rådstugugränd 2, 621 56 Visby