skuldjouren

Överskuldsatt-Skuldjouren Gotland hjälper

Inkasso info

Vi som jobbar inom detta har olika kunskaper inom området samt egna erfarenheter.
———————————————————————————–
En obetald räkning växer snabbt
!


Det finns ingen lag som säger att företagen måste skicka en påminelse på fakturan,
sen kan även ränta läggas på, så summan blir större