skuldjouren

Överskuldsatt-Skuldjouren Gotland hjälper

hem

Skuldjouren är en förening som vänder sig till dig som är överskuldsatt,
eller till dig som sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag.
Med överskuldsatt menar vi de som över en längre tid har problem att betala alla sina räkningar eller de som är på väg att hamna i en sån situation.

Vi vill lyfta skuldbördan från den enskilda individen. De fyra vanligaste anledningarna till överskuldsättning, eller att en person anses vara kvalificerat insolvent är sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller konkurs. Många gånger en kombination av dessa olika anledningar.

Straffet står inte i proportion till ”brottet”, en skilsmässa bör inte kunna förstöra flera tiotalsår av en   persons vuxenliv, inte heller som idag en hel barndom. Detta gäller även för sjukdom, en konkurs eller   arbetslöshet. Verktygen den överskuldsatte har är för få och för trubbiga. Idag finns i princip bara skuldsanering, alldeles för få lyckas med konststycket att få sin ansökan beviljad.
Idag finns inte många vägar att gå för att komma tillrätta med överskuldsättningen.
Den säkraste vägen för att bli helt skuldfri är skuldsanering, det innebär att man betalar av en viss summa i 5år, resten av skulderna avskrivs.
Men många får avslag och tappar sen kraften att ansöka igen.

Det är där vi kommer in och står bakom och hjälper dig hela vägen.